Tiểu Cảnh đẹp

HÒN NON BỘ 24

Đặc điểm

Với thiết kế thế song phong nhưng được nhiều ngọn núi nhỏ khác hỗ trợ thành vô cùng độc đáo sản phẩm hòn non bộ 24 đang là mẫu sản phẩm rất hot của công ty chúng tôi.

Với thiết kế sống động, tinh tế hòn non bộ 24 còn được thiết kế thêm một chiếc cầu nối từ ngọn núi này sang ngọn núi làm tăng độ liên kết của 2 ngọn núi cũng như liên kết với dòng suối bên dưới.

 

Sản phẩm khác