Tiểu Cảnh đẹp

HÒN NON BỘ 21

Đặc điểm

Hôm nay Công Ty TNHH Sân Vườn Lâm sơn xin giới thiệu mẫu sản phẩm sân vườn ngoài trời. Được thiết kế có đầy đủ cầu trang trí cũng như hồ cá và những dòng thác của sản phẩm hòn non bộ 20.

Được thiết kế theo khung hình hòn non bộ sân vườn có nhiều không gian rộng rãi, sản phẩm mang đến cho chúng ta như đang lạc vào cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dòng thác lớn, hồ cá rộng, cũng như các loại cây lớn. Sản phẩm hòn non bộ 20 đang là một trong những sản phẩm tốt nhất của Công Ty Sân Vườn Lâm Sơn.

Sản phẩm khác