Tiểu Cảnh đẹp

HÒN NON BỘ 19

Đặc điểm

Ở thị trấn hay nông thôn có một thế mạnh là diện tích đất đai rộng lớn thích hợp cho xây dựng một khu tiêu cảnh sân vườn rộng rãi hơn 100m². Tiểu cảnh sân vườn hòn non bộ mẫu 19 này bố trí một khối núi to và cao. Cùng với sự đầu tư hệ thống nước nhân tạo từ đó hình thành nên con suối chạy dọc theo con đường ra đến khu vực bờ ao nơi mà các chú cá đang sinh sống, bơi lội.

Người nghệ nhân có thiết kế phá cách sáng tạo bằng cách bắt cầu qua con suối tạo dòng nước chảy bên dưới y như đang sống hòa mình với cảnh nước non hữu tình.

Sản phẩm khác