Tiểu Cảnh đẹp

HÒN NON BỘ 05

Đặc điểm

Đến với tiểu cảnh sân vườn ngoài trời thì mẫu hòn nòn bộ 05 này thuộc dạng hoàn non bộ nước và rất thích hợp với không gian bên ngoài cùng với sự thiết kế tính tế, tỉ mỉ theo từng chi tiết từ đơn giản cho đến phức tạp.

Thông thường là hòn non bộ ướt thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhưng mạng lại không gian sống thực tế và gần gũi với thiên nhiên hơn. Vì vậy tiểu cảnh hòn non bộ ngoài trời vẫn có phần nhĩnh hơn so với hòn non bộ trong nhà và tất nhiên là được nhiều người quan tâm lựa chọn hơn.

Sản phẩm khác