Tiểu Cảnh đẹp

HÒN NON BỘ 03

Đặc điểm

Tiểu cảnh hòn non bộ mini hay còn gọi là vườn thu gọn đây là sự miêu tả thiên nhiên nhờ phối hộp các yếu tố cây, nước, núi để tạo nên không khí trong lành giúp gia chủ gần gũi với thiên nhiên…

Sản phẩm khác