Tiểu Cảnh đẹp

HÒN NON BỘ 02

Đặc điểm

Chào mừng quý khách đến với mẫu hòn non bộ 02 với thiết tiểu cảnh sân vườn ngoài trời. Điểm nhấn ở đây là hòn non bộ được kết hợp với nhiều yếu tố như: hồ nước, thảm cỏ, tường thác nước.

Sản phẩm khác